16 pp AK - działania mniej znane

Tarnowski Inspektorat AK tworzyły obwody AK Tarnów, Brzesko i Dąbrowa Tarnowska. Na podstawie rozkazu Komendanta Okręgu Kraków AK z 26 lipca 1944 roku na ziemi tarnowskiej rozpoczęła się Akcja "Burza". Oddziały partyzanckie przystępujące do Akcji, przyjmowały nazwy jednostek przedwojennego wojska. Tarnowski Inspektorat w ramach Akcji "Burza" odtwarzał 16 pułk piechoty - stacjonujący przed rozpoczęciem II wojny światowej w Tarnowie - docelowo w składzie czterech batalionów. Dowództwo nad pułkiem objął ppłk Stefan Musiałek-Łowicki ps. "Mirosław", inspektor inspektoratu Tarnów. Zarządził on od 25 do 30 lipca 1944 roku stan pogotowia do"Burzy", a rozkazem szczególnym nr 1 z 4 sierpnia 1944 roku, ogłosił mobilizację. Czytamy w nim m.in.: "Nieprzyjaciel rozpoczął ostateczny odwrót. W związku z tym przystąpić niezwłocznie do zaalarmowania plutonów wyznaczonych do akcji "Burza"..."

Więcej…