Ocena użytkowników: / 27
SłabyŚwietny 

Benedykt Bień urodził  się 11 kwietnia 1919 r.  w katolickiej rodzinie Jana i Barbary Bieniów w Mesznej Opackiej koło Tuchowa. Z domu rodzinnego i szkoły wyniósł patriotyczne przekonania i postawy, chęć współpracy z sąsiadami, szacunek dla starszych i kościoła, prawość, zdolność do poświęceń, wytrwałość i pracowitość.

Od wczesnych lat Benedykt uczył się samodzielności, odbywając w latach 1934-1940 staż uczniowsko-czeladniczy, przygotowujący go do wykonywania zawodu młynarza. W  1940 r.  rozpoczął pracę w Wytwórni Wód Gazowanych.

Już od pierwszych dni okupacji  podejmował działania  przeciwko Niemcom, za co, w latach 1942-44, był więziony w Tarnowie i Nowym Wiśniczu. Po zwolnieniu z więzienia  włączył się w nurt pracy konspiracyjnej, tuchowskiej placówki Armii Krajowej o kryptonimie "Teresa", gdzie został zaprzysiężony i przyjął pseudonim "Wyrąb".   Razem z tuchowskim plutonem został wcielony, na początku sierpnia 1944 roku, w ramach operacji "Burza", do formowanego w Podlesiu koło Machowej I Batalionu   "Barbara" 16pp AK. Wraz z kolegami z rejonu Tuchowa przydzielony został  do 3 kompanii "Regina". Od 6 sierpnia 1944 roku rozpoczął z całym batalionem niemal trzymiesięczny szlak bojowy od Podlesia przez Świniogórę, Ryglice, Ratówki, Lichwin, Suchą Górę, a po boju pod Jamną, już    z plutonem  "Regina I"  AK,  działał w rejonie  Jodłówki, Ryglic, Burzyna, Siedlisk   k. Tuchowa, gdzie brał udział w efektownej akcji na torach. Następnie operował z ?Reginą I? w okolicach Gąsiorów k. Dąbrów, Ratówek, Zborowic, Policht i Lichwina, dołączając tam do pozostałej części batalionu.Tu 23 października 1944 roku nastąpiło ostateczne rozformowanie batalionu "Barbara". Jak akcentował Stanisław Derus  autor książki "Szli partyzanci", strzelec Benedykt Bień wykazał się żołnierską odwagą  oraz  chęcią walki z wrogiem. Koledzy   z 3 kompanii wspominają Jego koleżeństwo  i żołnierską postawę.

Po zakończeniu wojny wyjechał do Gliwic, w obawie przed prześladowaniami, gdzie  w 1945r.  poślubił Zofię Wantuch.  Mieli 5 dzieci. W 1948r. wraz z rodziną wrócił do Tuchowa. Po powrocie ze Śląska pracował m.in. w GS Samopomoc Chłopska w Tuchowie. Niestety za wojenną przeszłość ciągle był prześladowany, a nawet aresztowany i osadzony    w 1950r.  na ponad trzy miesiące w więzieniu śledczym na Montelupich w Krakowie.  Benedykt Bień był aktywnym działaczem  społecznym. Prowadził też młyn w Kielanowicach. M.in. z jego inicjatywy w 1958r. przeprowadzono systemem gospodarczym elektryfikację Kielanowic. Aktywnie uczestniczył w partyzanckich spotkaniach  koleżeńskich tak w Tuchowskim Sanktuarium  jak również w  uroczystościach patriotyczno- religijnych i rocznicowych na  Jamnej. Aktywnie uczestniczył w działalności tuchowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK, będąc jego współzałożycielem oraz   Prezesem. Często prowadził poczet sztandarowy AK jako jego dowódca.  Za zasługi w walkach o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej  z niemieckim okupantem w szeregach AK, strzelec Benedykt Bień Postanowieniem Prezydenta RP Nr 111-13 z dnia 02.07.2001 r. został mianowany na stopień podporucznika WP w stanie spoczynku. Następnie Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 35/Komb. z dnia 05.02.2004 r. został mianowany na stopień porucznika WP w stanie spoczynku. Za swoją   działalność w szeregach AK  otrzymał także wiele odznaczeń m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Więźnia Politycznego.

Zmarł 14 marca 2010 r. w Tuchowie, a uroczystości pogrzebowe odbyły się 16 marca 2010 roku. Został pochowany na tuchowskim cmentarzu.

 

opracował: Krzysztof  Sikora na podstawie wspomnień Aleksandra Kowalika zamieszczonych w Tuchowskich Wieściach 2(115)/2010 http://www.tuchow.pl/files/TW-2010-115.pdf - str. 23 i 24,

Książki Stanisława Derusa "Szli Partyzanci",  oraz  własnych dokumentów i  materiałów archiwalnych. Warszawa styczeń 2014 rok.

Foto: Wiktor  Chrzanowski