Ocena użytkowników: / 30
SłabyŚwietny 

Jest nam miło poinformować, że ukazała się książka pt. "Regina II", w której autor Jerzy Pertkiewicz, w sposób niezwykle ciekawy, opisuje losy samodzielnego plutonu partyzanckiego I Batalionu 16 pułku piechoty Armii Krajowej , który prowadził swoje działania bojowe jesienią 1944 roku na południu Ziemi Tarnowskiej w ramach Akcji "Burza".

Autor wyraża wdzięczność i serdeczne podziękowanie wydawcy książki tj. Wojskowemu Centrum Edukacji Obywatelskiej za nieocenioną pomoc w przygotowaniu i wydaniu tej publikacji.

Poniżej prezentujemy recenzję tej publikacji, napisaną przez Prof. dr. hab. Zbigniewa Liberę z Instytutu  Etnologii i Antropologii Kulturowej, UJ w  Krakowie.

Jerzy Pertkiewicz, "Regina II". Pluton partyzancki batalionu "Barbara" 16 pułku piechoty Armii Krajowej Ziemi Tarnowskiej. Dąbry 17.X.1944, Tarnów 2014

Niezwykła historia "Regina II", ostatnich tygodni działań bojowych tego oddziału AK w miejscowościach pogórza ciężkowicko-rożnowskiego w ramach akcji "Burza", jego tragicznego końca w Dąbrach została opisana przez uczestnika tych wydarzeń sprzed 70-u lat, wtedy podchorążego, dziś pułkownika w stanie spoczynku - Jerzego Pertkiewicza.

Niezwykła jest okoliczność powstania tej książki.  Jerzy Pertkiewicz i jego koledzy z kompanii "Regina" opowiadają na spotkaniach z młodzieżą o historii batalionu Barbara 16 pułku piechoty AK Ziemi Tarnowskiej. Od 2008 r., tj. w 69 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, gdy imię Armii Krajowej przyjęło XVI LO w Tarnowie, organizuje ono uroczystości kolejnych rocznic z udziałem tarnowskich Akowców i władz miasta. Po jednej z ostatnich prelekcji Ewa Witecka - dyrektor owego LO zaproponowała Jerzemu Pertkiewiczowi utrwalenie jego, jak sam to czasem określa - gawęd na piśmie lub w formie fonograficznej. Tym zachęcony przyjmował we własnym mieszkaniu licealistów, którzy dopytywali o rozmaite szczegóły historii AK na ziemi tarnowskiej. Zaraz po maturze, przed podjęciem studiów Małgorzata Jarzębak zapisywała dyktowane wspomnienia. Tak powstał początek przyszłej książki. Jerzy Pertkiewicz mobilizowany przez dyrekcje XVI LO postanowił dokończyć zapisywanie pamiętanych wydarzeń. Oto historia powstania książki, której autor miał wtedy, gdy ją skończył,  94 lata!

Praca Jerzego Pertkiewicza jest zapisem pamiętanej przeszłości, dokumentem historii mówionej, uzupełnionej i sprawdzonej przez Autora z fragmentami kilku publikacji o organizacji i działaniach żołnierzy AK na ziemi tarnowskiej. Cel swej książki wskazał prosty i jasny: zachować w pamięci historycznej tych, którzy walczyli w oddziałach "Barbara", tych zwłaszcza, którzy poświęcili życie w walce o niepodległą Polskę.

Zadania te spełniają wyróżnione rozdziały: Akcja Zbrojna, Zagłada, Pamięć. Dwa pierwsze z nich szczegółowo przedstawiają szlak bojowy "Reginy II" i tragiczny koniec tego oddziału partyzantów. Część zatytułowana: Pamięć, w której została opisana ekshumacja i ponowny pochówek żołnierzy poległych w Dąbrach 17 września 1944 r., odsłonięcie pomnika w 14-ą rocznicę ich śmierci, wreszcie przyjmowanie patronatu Armii Krajowej przez szkoły w wielu miejscach walk AK w 1944 r. jest swego rodzaju opisem historii pamięci i hołdu składanego akowskim partyzantom w czasach najnowszych. Można sądzić, że książka Jerzego Pertkiewicza  - ze względu na zawarte w niej treści oraz z powodu okoliczności i czasu jej powstania - należy do historii "Regina II" - plutonu "Barbara" 16 pułku piechoty Armii Krajowej Ziemi Tarnowskiej.

Prof. dr hab. Zbigniew Libera

Instytut  Etnologii i Antropologii Kulturowej, UJ Kraków

W sprawie informacji na temat książki można kontaktować się z Autorem pod nr telefonu: +48 503 020 885